Opener B.V. within the larger Odoo community

Collaboration within the community

The next picture is not the Opener team. Instead, it is a part of the active members of the OCA, the Odoo Community Association. Deze stichting zorgt voor de governance binnen de open source softwarecommunity omtrent Odoo.

Within this community, people are collaborating on technical projects to improve on the capabilities, maintenance and robustness of Odoo. Each individual contribution is reviewed by other participants according to a well defined process. This way, the quality of each project is assured.

Odoo text and image block

Practical results

This form of collaboration has already led to the following practical results:

Odoo - Sample 1 for three columns

Improved support

Under the name Odoo Community Backports the cooperating Odoo experts that have joined the OCA maintain a stable version of Odoo that contains additional bugfixes that have not yet been adopted in the official version.

Odoo - Sample 2 for three columns

The migration platform

With OpenUpgrade the OCA provides a mature solution for the migration of your data from one major Odoo release to another.

Odoo - Sample 3 for three columns

Additional functionality

Already hundreds of Odoo modules that provide additional functionality have been created and are being maintained under the umbrella of the OCA

Basing your project on this vibrant ecosystem

Deze unieke vorm van samenwerking is mogelijk gemaakt door de open source licentie waaronder Odoo wordt gepubliceerd. Daarom de naam Opener, omdat het begrip open ondertussen aan nogal wat inflatie onderhevig is. Bij ons de toegevoegde waarde van open source juist essentieel voor ons aanbod en onze werkwijze.

Met Opener profiteert uw Odoo-project van deze synergie. U bouwt voort op de inzet van alle deelnemers uit de gemeenschap. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van uw project worden op hun beurt ook weer zoveel mogelijk ook in deze gemeenschap gepubliceerd (met uitzondering van uw specifieke data). Door de input van derden wordt de kwaliteit gewaarborgd en indien nodig verbeterd. Uw aanpassingen aan het systeem gaan soms zelfs een eigen leven leiden en worden dan zonder enige inspanning van uw kant verbeterd en onderhouden.

Stefan Rijnhart

Stefan Rijnhart - Consultant/developer

U kunt bij Stefan terecht voor advies en begeleiding bij Odoo-implementaties, en voor de ontwikkeling van hoogwaardige technische producten op het Odoo-platform. Hij heeft zelfstandig en in teamverband verschillende grote en kleinere Odoo-projecten afgeleverd.

Stefan is founding member van de OCA en ontwikkelaar van tientallen modules binnen verschillende OCA-projecten Hij heeft het migratieplatform OpenUpgrade ontworpen en gerealiseerd, en hij heeft het eerste initiatief genomen voor het Backportsproject waarin door de community goedgekeurde bugfixes worden opgenomen in een eigen versie van Odoo.